top of page

KOSTYMSKISSER

Alla.jpg

Kostymskisser Hetrofil. SKH 2019.

Untitled_Artwork-3.jpg

Kostymskisser Richard den tredje. SKH 2020.

Untitled_Artwork-2.jpg

Kostymskiss Eurydice and the underworld. Performance av Ruby Nilsson 2020. 

IMG_0691.JPG

Kostymskisser En midsommarnattsdröm, (i den lesbiska ankdammen). SKH 2019.

IMG_0927.JPG
b.jpeg
c.jpeg
d.jpeg

Kostymskisser Is this a story about?  SKH 2021. 

bottom of page